Tiếp tục triển khai nhập kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL và GV trên hệ thống TEMIS năm 2021
09/09/2021 09:15:03 60 lượt xem

1571/SGDĐT-GDTrh-TX: Tiếp tục triển khai nhập kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL và GV trên hệ thống TEMIS năm 2021

Tiếp tục hướng dẫn triển khai kế hoạch dạy học và thực hiện chế độ làm việc của giáo viên trong năm học 2021-2022
26/09/2021 09:28:00 54 lượt xem

Tiếp tục hướng dẫn triển khai kế hoạch dạy học và thực hiện chế độ làm việc của giáo viên trong năm học 2021-2022

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 2
26/09/2021 15:57:37 50 lượt xem

Lịch làm việc tuần 2

lịch làm việc
06/10/2021 14:42:53 58 lượt xem

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 1

THỜI KHÓA BIỂU
26/09/2021 00:14:57 51 lượt xem

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 20/9/2021

THỜI KHÓA BIỂU 18_10
21/10/2021 20:25:53 57 lượt xem

TKB áp dụng từ 18/10/2021

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 1
Lượt truy cập hôm nay: 41
Lượt truy cập tháng 1: 368
Lượt truy cập năm 2022: 368
Tổng số lượng truy cập: 1.498