06/10/2021 14:42:53 129 lượt xem

lịch làm việc

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN

(Tuần 41 - Từ 04/10/2021 đến 10/10/2021)

________________________

Thứ Hai 04/10/2021

Sáng:

9 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự họp tổ biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Dương lớp 7 và lớp 10.

* Mời dự: Lãnh đạo Phòng GDTrH-TX; đ/c Vũ Trương Thảo Sương (CV. PGDTrH-TX); đ/c Lê Đức Nguyên (CV. Thanh tra Sở); Tổ biên soạn nội dung giáo dục địa phương tỉnh Bình Dương lớp 7 và lớp 10 (có thư mời riêng).

* Địa điểm: Phòng họp 206-Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Cơ sở II-số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

 

Thứ Ba 05/10/2021

Sáng:

1. 8 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV (theo Kế hoạch số 31/KH-ĐBQH ngày 24/9/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương).

* Địa điểm: Hội trường-Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Tầng 20, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

2. 8 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 Phòng GDĐT thị xã Tân Uyên.

* Mời dự: Đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P.GDMNTH), đ/c Trần Đình Khương (PTP P.GDMNTH); Đại diện Phòng GDTrH-TX.

* Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Tân Uyên.

 

Thứ Tư 06/10/2021

Sáng:

8 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 Phòng GDĐT thị xã Bến Cát.

* Mời dự: Đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (TP P.GDMNTH), đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm (PTP P.GDMNTH); Đại diện Phòng GDTrH-TX.

* Địa điểm: Hội trường Thị ủy Bến Cát.

 

Thứ Năm 07/10/2021

Sáng:

8 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 3 (Khóa 55) năm 2021.

* Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thành phố Thủ Dầu Một (Đường ĐX 80, khu phố 5, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

 

Chiều:

14 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự họp trực tuyến với Đại diện Microsoft Việt Nam trong hỗ trợ dạy học trực tuyến với phần mềm Ms Teams

* Mời dự: Đ/c Phạm Văn Tích (TP. PGDTrH-TX), đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (TP. PGDMNTH), đ/c Nguyễn Văn Hòa (CV. PGDTrH-TX), Nguyễn Trần Thạnh, Lê Nguyễn Minh Ngọc (CV. Văn phòng Sở).

* Địa điểm: Phòng họp 206-Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Cơ sở II-số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

 

 Thứ Sáu 08/10/2021

Sáng:

1. 8 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một.

* Mời dự: Đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (TP P.GDMNTH), đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P.GDMNTH); Đại diện Phòng GDTrH-TX.

* Địa điểm: Hội trường B - UBND thành phố Thủ Dầu Một.

 

2. 8 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 Phòng GDĐT thành phố Dĩ An.

* Mời dự: Đ/c Trần Đình Khương (PTP P.GDMNTH); đ/c Dương Anh Thi (CV P.GDMNTH);Đại diện Phòng GDTrH-TX.

* Địa điểm: Hội trường Thành ủy Dĩ An.

3. 9 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự chương trình phát thanh trực tiếp Tư vấn Pháp luật.

* Địa điểm: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương.

 

Chiều:

1. 14 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và các Phó Giám đốc dự họp thông qua: Kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành GDĐT theo Chương trình số 19-CTr/TU ngày 31/5/2021 của Tỉnh ủy về “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị, văn minh, hiện đại giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”; Dự thảo điều chỉnh và bổ sung chế độ chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với ngành GDĐT.

* Mời dự: Chủ tịch CĐN; Trưởng và Phó Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.

* Địa điểm: Phòng họp 206-Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Cơ sở II-số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

 

2. 16 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và các Phó Giám đốc dự họp xét bổ nhiệm lại viên chức quản lý ở cơ sở.

* Mời dự: Chủ tịch CĐN; Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.

* Địa điểm: Phòng họp 206-Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Cơ sở II-số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

 

             Bình Dương, ngày  04  tháng 10  năm 2021

TL. GIÁM ĐỐC

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

   Nguyễn Trí Thành

Bài viết liên quan

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 2
Lượt truy cập hôm nay: 19
Lượt truy cập tháng 05: 691
Lượt truy cập năm 2022: 2.650
Tổng số lượng truy cập: 3.780