21/10/2021 20:25:53 123 lượt xem

THỜI KHÓA BIỂU 18_10

 

Ngày Buổi Tiết 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8
Thứ 2 Sáng 1 SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH
2 TOAN CN VAN SINH HOA QP SU TD GDCD SINH VAN HOA HOA TIN VAN CN TOAN VAN LY DIA GDCD TIN VAN VAN VAN VAN HOA QP TOAN SU SINH
3 TOAN DIA VAN VAN TD VAN GDCD SINH SU TIN VAN AV HOA DIA LY VAN TOAN SINH LY TOAN TIN TOAN VAN AV CN GDCD QP HOA TOAN SU SINH
4 HOA DIA HOA VAN CN VAN SINH HOA QP TIN GDCD AV GDCD VAN LY VAN TIN SINH VAN VAN VAN TOAN DIA AV CN QP VAN HOA SU TOAN TD
5                                                              
Chiều 1 AV HOA DIA AV VAN TOAN VAN VAN HOA VAN TIN   TOAN QP SINH TOAN VAN TOAN TD AV HOA LY GDCD TOAN SU SU CN DIA SINH VAN AV
2 AV HOA DIA AV VAN TOAN VAN VAN H_TC VAN TIN   TOAN TD SINH TOAN QP TOAN GDCD AV HOA VAN LY TOAN SU SU CN DIA SINH VAN AV
3                         TD TOAN GDCD     QP DIA SU SINH   TIN                
4                                                              
5                                                              
Thứ 3 Sáng 1 DIA TOAN HOA CN AV LY TD QP VAN GDCD HOA VAN QP VAN SU AV CN TOAN VAN HOA TOAN VAN TD SINH GDCD LY TIN SU DIA TOAN TOAN
2 DIA TOAN H_TC QP AV LY CN SU VAN TD HOA VAN SU VAN CN AV GDCD TOAN VAN HOA TOAN VAN QP SINH LY LY TIN TD DIA TOAN TOAN
3 QP GDCD LY TOAN TOAN VAN AV TOAN TOAN CN SU DIA VAN LY VAN QP TD GDCD AV VAN CN SU LY HOA TOAN TIN TD SINH VAN LY DIA
4 CN SU LY TOAN TOAN V_TC AV TOAN TOAN QP TD DIA VAN LY VAN TD SU CN AV VAN QP HOA L_TC H_TC TOAN TIN GDCD SINH VAN LY DIA
5                                                              
Chiều 1 TOAN AV AV LY   HOA TOAN HOA   TOAN VAN HOA LY SINH TD VAN TOAN VAN QP TOAN AV GDCD VAN LY SINH VAN DIA TOAN CN AV LY
2 T_TC AV AV LY   HOA TOAN H_TC   TOAN V_TC H_TC LY SINH QP VAN VAN V_TC TOAN TOAN AV TD VAN LY SINH VAN DIA TOAN CN AV LY
3                               TOAN VAN         QP                  
4                                                              
5                                                              
Thứ 4 Sáng 1 VAN AV TIN HOA SINH SU DIA DIA AV HOA TOAN QP TIN TOAN TOAN AV LY AV AV CN LY LY TOAN GDCD VAN DIA SINH LY HOA TOAN AV
2 VAN A_TC TIN HOA QP SINH DIA DIA AV SU T_TC GDCD CN TOAN TOAN A_TC L_TC AV A_TC GDCD LY L_TC TOAN SU VAN DIA SINH LY HOA T_TC A_TC
3 GDCD SINH QP DIA TOAN TOAN HOA AV DIA LY AV LY TOAN L_TC L_TC GDCD AV LY HOA TIN DIA AV SINH SU HOA AV AV CN VAN HOA SU
4 SINH QP SU DIA T_TC T_TC H_TC AV DIA LY A_TC LY L_TC GDCD TIN TIN AV DIA HOA LY SU AV SINH HOA TOAN AV AV CN V_TC HOA GDCD
5                                                              
Chiều 1 HOA LY TOAN   LY DIA AV TIN LY AV   TOAN VAN AV AV HOA HOA VAN TOAN AV VAN TOAN HOA AV DIA CN LY VAN LY SINH VAN
2 H_TC LY TOAN   LY DIA A_TC TIN LY AV   TOAN V_TC AV AV HOA HOA VAN TOAN A_TC VAN TOAN HOA A_TC DIA CN LY VAN LY SINH VAN
3                                                              
4                                                              
5                                                              
Thứ 5 Sáng 1 AV VAN AV H_TC SU TD TIN GDCD VAN TOAN AV CN DIA AV TOAN SU SINH AV SINH TOAN VAN CN AV L_TC LY HOA VAN TOAN TOAN TIN HOA
2 A_TC VAN A_TC SU GDCD H_TC TIN CN V_TC T_TC AV TD TOAN A_TC TOAN LY SINH A_TC SINH T_TC V_TC HOA AV TOAN L_TC L_TC VAN TOAN SU TIN HOA
3 VAN H_TC TOAN TOAN AV AV VAN LY TD VAN CN AV AV VAN HOA SINH DIA HOA TIN SINH TOAN T_TC CN VAN AV TOAN TOAN AV SuTC GDCD SU
4 V_TC TD T_TC T_TC A_TC AV V_TC LY CN V_TC H_TC A_TC AV V_TC HOA SINH LY HOA CN SINH L_TC DIA TOAN VAN AV TOAN TOAN AV GDCD SuTC SuTC
5                                                              
Chiều 1 TIN TOAN VAN VAN HOA   LY TOAN AV AV DIA TOAN                       CN HOA SINH AV VAN AV DIA VAN
2 TIN T_TC V_TC V_TC H_TC   LY T_TC A_TC A_TC DIA T_TC                       CN H_TC SINH A_TC V_TC AV DIA V_TC
3                                                              
4                                                              
5                                                              
Thứ 6 Sáng 1 LY TIN SINH TD VAN GDCD HOA AV SINH DIA TOAN VAN VAN SU DIA V_TC AV T_TC L_TC VAN TD AV TOAN TOAN AV HOA TOAN SU AV VAN TOAN
2 LY TIN TD GDCD V_TC CN QP A_TC HOA DIA TOAN V_TC T_TC CN T_TC DIA A_TC TIN SU V_TC SINH A_TC T_TC T_TC A_TC H_TC L_TC SuTC A_TC V_TC TOAN
3 TD VAN CN AV DIA AV TOAN VAN TIN HOA SINH SU AV TOAN VAN TOAN TOAN TD VAN LY TOAN VAN SU DIA TOAN AV HOA GDCD QP CN TIN
4 SU V_TC GDCD A_TC DIA A_TC T_TC V_TC TIN H_TC QP SINH A_TC T_TC V_TC T_TC T_TC SU V_TC L_TC T_TC V_TC V_TC DIA T_TC A_TC H_TC T_TC TD CN TIN
5                                                              
Chiều 1       TIN TIN       TOAN   LY   SINH HOA AV LY VAN LY TOAN TD AV SINH AV QP QP TOAN SU AV TOAN AV CN
2       TIN TIN       T_TC   LY   SINH HOA A_TC L_TC V_TC L_TC T_TC QP A_TC SINH A_TC TD TD TOAN SU A_TC T_TC A_TC CN
3           TIN           TIN                                      
4           TIN           TIN                                      
5                                                              
Thứ 7 Sáng 1                                               TIN TIN TD TOAN     QP T_TC
2                                               TIN TIN T_TC T_TC     TD QP
3                                                       TIN TIN    
4                                                       TIN TIN    
5                                                              
Chiều 1                                                              
2                                                              
3                                                              
4                                                              
5                                                              

http://thptnguyenthiminhkhai.binhduong.edu.vn/upload/8/file/THỜI KHÓA BIỂU/3_TKB_HK1_AD_18_10_ONLINE.xls

http://thptnguyenthiminhkhai.binhduong.edu.vn/upload/8/file/THỜI KHÓA BIỂU/3_TKB_HK1_AD_18_10_ONLINE.xls

Bài viết liên quan

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 2
Lượt truy cập hôm nay: 5
Lượt truy cập tháng 05: 691
Lượt truy cập năm 2022: 2.650
Tổng số lượng truy cập: 3.780