26/09/2021 00:14:57 104 lượt xem

THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 20/9/2021

http://thptnguyenthiminhkhai.binhduong.edu.vn/upload/8/file/1_TKB_HK1_AD20_9ONLINE.xls

Bài viết liên quan

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 1
Lượt truy cập hôm nay: 20
Lượt truy cập tháng 05: 691
Lượt truy cập năm 2022: 2.650
Tổng số lượng truy cập: 3.780