26/09/2021 09:28:00 178 lượt xem

Tiếp tục hướng dẫn triển khai kế hoạch dạy học và thực hiện chế độ làm việc của giáo viên trong năm học 2021-2022

http://thptnguyenthiminhkhai.binhduong.edu.vn/upload/8/file/VĂN BẢN CẤP TRÊN/cv1574.signed.pdf

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 1
Lượt truy cập hôm nay: 22
Lượt truy cập tháng 05: 691
Lượt truy cập năm 2022: 2.650
Tổng số lượng truy cập: 3.780