09/09/2021 09:15:03 351 lượt xem

Tiếp tục triển khai nhập kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL và GV trên hệ thống TEMIS năm 2021

Tiếp tục triển khai nhập kết quả đnahs giá chuẩn nghề nghiệp CBQL và GV trên hệ thống TEMIS năm 2021

http://thptnguyenthiminhkhai.binhduong.edu.vn/upload/8/file/VĂN BẢN CẤP TRÊN/cv1571.signed.pdf

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 8
Lượt truy cập hôm nay: 69
Lượt truy cập tháng 7: 261
Lượt truy cập năm 2022: 1.990
Tổng số lượng truy cập: 1.990